Naše motto

Nejde o to, abychom násilně a bezduše naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to, abychom probouzeli v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, vytvářet pevná přátelství, žít ve společenství druhých lidí, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.

O školce

Naše mateřská škola stojí v panelovém sídlišti uprostřed školní zahrady. Je to typizovaná budova pavilónového typu, ve které jsou zařízeny tři třídy, kde jsou umístěny děti dle věku (tř. Kytičky 3 - 4 roky, tř. Broučci 4 - 5 let, tř. Včeličky 5 - 7 let). Jsou spojeny hospodářskou částí s prádelnou, kuchyní (zde se vaří i pro Mateřskou školu pod Horkou v Chlumci), kancelářemi ved. školní jídelny, ředitelnou, sborovnou a se sklady.

Třídy i herny jsou dostatečně prostorné, s nábytkem odpovídajícím výšce dětí. Jsou vybaveny pomůckami a hračkami, které jsou většinou volně přístupné dětem a jsou průběžné, dle finančních možností, doplňovány a obměňovány.

Více o nás