Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Chlumec
Muchova 267
403 39 Chlumec

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace
  Zalužanská 297
  403 39 Chlumec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace
  Zalužanská 297
  403 39 Chlumec

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - srpen)
  Po - Pá: 6:00 - 16:15

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 472 714 388 - Školka
  +420 475 223 848 - Školní jídelna
  +420 737 456 666 - Ředitelka 8-16hod (pracovní dny)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mspohadka.eu

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace
  Zalužanská 297
  403 39 Chlumec

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  ms.pohadka@mesto-chlumec.cz

 • 4.8 Datová schránka

  aqade4f

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 883014309 / 0800

6. IČO

72743875

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.pohadka@mesto-chlumec.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): aqade4f

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace, Zalužanská 297, 403 39 Chlumec

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec - příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.