Drobečková navigace

Úvod > Stravovna

Stravovna

Stravné a školné

  • Stravné a školné se vybírá formou inkasa z Vašeho účtu.
  • Číslo účtu pro zřízení povolení k inkasu je 883 014 309/0800.
  • Doklad o zřízení povolení k inkasu předložte v MŠ.
  • Stravné se bude vybírat zálohově k 15. dni běžného měsíce.
  • Na konci měsíce se provede vyúčtování a částka za neodebranou stravu se odečte od zálohy na další měsíc.
         
         
         

výše úhrady za stravné od 1.1.2023

 Věková  skupina  Přesnídávka  oběd  Svačina  Celkem
 3 - 6 let  11  24  10  45
 7 - 10 let  12  25  11  48

 

Pracovní doba vedoucí stravovny

  • Po – Pá: 6.00 – 14.20hod

Školné

  • Od 1.9. 2015 300kč/měs/dítě
  • Při přerušení provozu mš na déle jak 5 dní v měsíci (např.o prázdninách) 15kč/za odchozený den
  • Děti předškolní 0kč – povinná školní docházka (ve šk. roce dovrší 6ti let a více)

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodnou si s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy dle ustanovení § 35 odst.1, písm. d), § 165 odst.2, písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.