Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality > Zápis do MŠ Pohádka na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Pohádka na školní rok 2023/2024Datum konání:
17.2.2023

        Místo pro podávání žádostí: 


Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, 403 39 Chlumec

Termín:           15. 5. 2023

 

Od uvedeného data běží 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí.

Doba pro podání žádosti:

8.00 hod. – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod

Žádáme rodiče, aby spolu s vyplněným tiskopisem „ Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který bude připraven k vyzvednutí od 2. 5. 2023 v MŠ, donesli také originál rodného listu dítěte a občanský průkaz.

Veškeré informace o zápisu Vám také rády poskytneme na telefonním čísle 472 714 388, 737 456 666 a na našich webových stránkách: www.mspohadka.eu

 


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude 27. 4. 2024 v dopoledních hodinách.


 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole

 

 Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je  1. 9. 2023.

  1.      O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto

      ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku

  

Kritéria:

  1. Děti s povinnou školní docházkou
  2. Děti ze spádové oblasti MŠ Pohádka - podle věku od nejstarších po nejmladší
  3. Děti z jiné spádové oblasti - podle věku od nejstarších po nejmladší

 

 Děti se budou vzdělávat v MŠ zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

Při stejném věku dětí rozhoduje datum narození.

  

Spádová oblast 1 – MŠ Pohádka

Ulice: Zalužanská, Alejní, Otovická, Chlumecká, Podzimní, Jarní, Sadařská, Skřivánčí, Soběslavova, Stradovská, Vyklická, Ždírnická, Český Újezd, Střížovice, Stradov, Žandov.

  

 V Chlumci 17. 2. 2023                                                                        

             

                                                                                                    Klausová Eva

                                                                                                       řed.školy