ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DISTANČNĚ

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaným k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19, ministerstvem zdravotnictví, proběhne zápis do mateřské školy DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Od 26. dubna 2021 si můžete na stránkách školy stáhnout přihlášku k předškolnímu vzdělávání a potvrzení o očkování. Od 3. 5. do 7. 5. 2021 vhoďte vyplněnou a potvrzenou od lékaře do schránky mateřské školy Pohádka.

K přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte.

Po zaevidování přihlášky bude rodičům telefonicky oznámeno registrační číslo, datum a čas vyzvednutí rozhodnutí.

Den otevřených dveří – zrušen