Změna bude od 1.5.2017 a to:

   ( přesnídávka, oběd, svačina – celkem)                                   

3 – 6 let                                          9,-                             16,-                          6,-                        31,-
7 – 10 let                                        9,-                             18,-                          6,-                        33,-