Místo pro podávání žádostí – Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297 Chlumec 40339

Termín – 4.5.2020

Od uvedeného data běží 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí.

Doba pro podání žádosti – 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 hod

Žádáme rodiče, aby spolu s vyplněným tiskopisem ,,Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání“ který bude připraven k vyzvednutí od 20.4.2020 v MŠ, donesli také originál rodného listu dítěte a občanský průkaz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 22.4.2020 v dopoledních hodinách.