.

.

Věková skupina                      přesnídávka                      oběd                      svačina                   celkem

3 – 6 let                                          9,-                             17,-                          7,-                        33,-
7 – 10 let                                        9,-                             19,-                          7,-                        35,-