Vzhledem k současné situaci a uzavření MŠ do odvolání, se úplata za školné v měsíci dubnu hradit nebude. Pokud uzavření bude přetrvávat, další platby školného se budou řešit dle aktuální situace.

Stravné se bude hradit dle předpisu na aktuální měsíc tj. duben případně květen.Přeplatky za neprojedenou stravu budou odečteny v následujícím období.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.