Ve středu 6.9.2017  od 16.30 hod proběhne třídní scůzka rodičů ze všech tříd.  Sejdeme se ve třídě Broučků, kde budou hromadné informace, poté se rozejdeme do jednotlivých tříd. Účast na třídních schůzkách bez dětí.

Děkujeme