V dokumentech je nový – aktualizovaný školní řád, též je vyvěšený na nástěnkách v Mš.