Úplata za předškolní vzdělávání se za měsíc květen neplatí.