Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat
26.6.2018 ve třídě KYTIČEK od 15.30hod