Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec-příspěvková organizace

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pohádka těmto uchazečům:

Uchazeč      Výsledek řízení
1.  Přijat/a
4.  Přijat/a
5.  Přijat/a
6.  Přijat/a
7.  Přijat/a
8.  Přijat/a
9.  Přijat/a
10.  Přijat/a
11.  Přijat/a
12.  Přijat/a
13.  Přijat/a
25.  Přijat/a