Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka,
Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, přijala děti evidované pod
těmito registračními čísly:
1 Přijímá se od 1.9.2021
2 Přijímá se od 1.9.2021
3 Přijímá se od 1.9.2021
4 Přijímá se od 1.9.2021
5 Přijímá se od 1.9.2021
6 Přijímá se od 1.9.2021
7 Přijímá se od 1.9.2021
10 Přijímá se od 1.9.2021
11 Přijímá se od 1.9.2021
12 Přijímá se od 1.9.2021
13 Přijímá se od 1.9.2021
14 Přijímá se od 1.9.2021
15 Přijímá se od 1.9.2021
16 Přijímá se od 1.9.2021
17 Přijímá se od 1.9.2021
18 Přijímá se od 1.9.2021
19 Přijímá se od 1.9.2021
21 Přijímá se od 1.9.2021
22 Přijímá se od 1.9.2021
23 Přijímá se od 1.9.2021
24 Přijímá se od 1.9.2021
25 Přijímá se od 1.9.2021
26 Přijímá se od 1.9.2021
27 Přijímá se od 1.9.2021
29 Přijímá se od 1.9.2021
30 Přijímá se od 1.9.2021
31 Přijímá se od 1.9.2021
32 Přijímá se od 1.9.2021
Vyvěšeno dne: 7.6.2021
Eva Klausová
ředitelka školy