Přihlášku si vyzvedněte osobně v MŠ Pohádka – Zalužanská 297 Chlumec.