Výše úhrady za stravování od 1.9.2021

Věková skupina                      přesnídávka                      oběd                      svačina                   celkem

3 – 6 let                                          10,-                             19,-                          9,-                        38,-

7 – 10 let                                        11,-                             20,-                          9,-                        40,-