Povinně zveřejňované informace

stránka je v úpravě

Název

 • – Mateřská škola Pohádka , Zalužanská 297 , Chlumec – příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

– Zřizovatel: Město Chlumec. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina

Organizační struktura

 • – příspěvková organizace

Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa: Zalužanská 297, 403 39 Chlumec
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Zalužanská 297, 403 39 Chlumec
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10.00 – 12.00 hod., případně dle domluvy
 • Telefoní čísla- 472 714 388
 • Číslo faxu: 
 • Adresa internetové stránky: ms.pohadka.eu
 • Adresa e-podatelny: 
 • Datová schránka: aqade4f
 • Další elektronické adresy: 

Platby

IČO

 • IČO – 72743875

DIČ

 • DIČ – není, škola není plátcem DPH

Dokumenty

 • školní vzdělávací program,
 • rozpočet školy

Poskytování informací

– Informace lze získat ústně nebo na e-mail: ms.pohadka@mesto-chlumec.cz

Předpisy z nichž MŠ Vychází

 • Školský zákon č.561/2004 Sb
 • Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb.
 • Vyhláška o předškolním vzdělávání č.43/2006 Sb. – novela vyhl.14/2005 Sb.
 • Vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných
 • Nařízení vlády č.75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků
 • Organizace školního roku vyhl.16/05 Sb.- novela vyhl.111/12 Sb.- jarní prázdniny

Výroční zpráva podle zákona

 • č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

GDPR

Go to Top