Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

INFORMACE OHLEDNĚ OČR:

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář. Nově nevyplňuje ředitelka MŠ (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu.

https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce února za měsíc leden.

📍 Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

📍 Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Hygienická doporučení

 • Vážení rodiče,
  věnujte pozornost několika bodům týkajících se hygienických pravidel, která je nutno dodržovat v souvislosti s výskytem koronavirové infekce.

 • Dodržujte zvýšenou hygienu, poučujte opakovaně děti o významu mytí rukou, používání papírových kapesníků, větrání místností, správném stravování s dostatkem vitamínů, otužování, o významu sportu apod.

 • Do školy přijdou děti zdravé, neposílejte, prosím, do školy děti s příznaky infekčního onemocnění, buďme ohleduplní ke svému okolí, v kolektivu se nákaza šíří rychleji.

 • Neposílejte, prosím, do školy děti, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19.

 • Děti s podezřením na infekční onemocnění budou umístěné v izolaci (místnost tomu určená), škola Vás bude kontaktovat, abyste si neprodleně své dítě ve škole vyzvedli !
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, teploměry.
 • Roušky – si děti přinesou z domova, budou je mít označené v sáčku na své značce v šatně.
 •  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s Covid-19 budeme postupovat podle pokynů KHS a budeme dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.
 • Sledujte pravidelně webové stránky školy

Děkujeme

Go to Top