UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

MŠ Pohádka a MŠ Pod Horkou budou opět v provozu od 25. 5. 2020.

Provozní doba obou MŠ bude od 6.30 do 16.00 a to z důvodu neslučování tříd.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. Vyplněné stačí odevzdat v den nástupu dítěte do MŠ. Bez čestného prohlášení nebude dítě přijato.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy ze školy a před školou se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

V prostorách mateřské školy

Při vstupu do MŠ je každý povinen použít dezinfekci, která bude umístěna v prostorách MŠ.

Rodiče dají po příchodu dítěte jeho roušku do sáčku, který si přinesou.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobytu venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Žádáme rodiče, pokud mají změnu telefonního čísla, aby to neprodleně nahlásili učitelkám!