MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA – Zalužanská 297, 403 39 Chlumec, příspěvková organizace IČO: 72743875, e-mail: ms.pohadka@mesto-chlumec.cz, tel: 472 714 388, www.mspohadka.eu

ID datové schránky: aqade4f

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

1. Řádný termín nástupu do mateřské školy je 1. 9. 2021.

2. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto

ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku

Kritéria:

1. Děti s povinnou školní docházkou

2. Děti ze spádové oblasti MŠ Pohádka – podle věku od nejstarších po nejmladší

3. Děti z jiné spádové oblasti – podle věku od nejstarších po nejmladší

Děti se budou vzdělávat v MŠ zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

Při stejném věku dětí rozhoduje datum narození.

Spádová oblast 1 – MŠ Pohádka

Ulice: Zalužanská, Alejní, Otovická, Chlumecká, Podzimní, Jarní, Sadařská, Skřivánčí, Soběslavova, Stradovská, Vyklická, Ždírnická, Český Újezd, Střížovice, Stradov, Žandov.

V Chlumci 16. 3. 202