Stravné a školné

Stravné a školné se vybírá formou inkasa z Vašeho účtu.
Číslo účtu pro zřízení povolení k inkasu je 883 014 309/0800.
Doklad o zřízení povolení k inkasu předložte v MŠ.

Stravné se bude vybírat zálohově k 15. dni běžného měsíce.

Na konci měsíce se provede vyúčtování a částka za neodebranou stravu se odečte od zálohy na další měsíc.

 

Výše úhrady za stravování od 1.5.2018

Věková skupina                      přesnídávka                      oběd                      svačina                   celkem

 

3 – 6 let                                          9,-                             17,-                          7,-                        33,-

7 – 10 let                                        9,-                             19,-                          7,-                        35,-

 

 

Výše úhrady za stravování od 1.9.2021

Věková skupina                      přesnídávka                      oběd                      svačina                   celkem

 

3 – 6 let                                          10,-                             19,-                          9,-                        38,-

7 – 10 let                                        11,-                             20,-                          9,-                        40,-

Pracovní doba vedoucí stravovny:

Po – Pá: 6.00 – 14.30hod

 

 

Školné

  • od 1.9. 2015 300kč/měs/dítě
  • Při přerušení provozu mš na déle jak 5 dní v měsíci (např.o prázdninách) 15kč/za odchozený den
  • děti předškolní 0kč – povinná školní docházka (ve šk. roce dovrší 6ti let a více)

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodnou si s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy dle ustanovení § 35 odst.1, písm. d), § 165 odst.2, písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Go to Top