INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář. Nově nevyplňuje ředitelka MŠ (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu.

https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce února za měsíc leden.

📍 Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

📍 Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz