12.4. začíná prezenční výuka pro předškoláky a pro mladší děti rodičů IZS více zde  ( nutné potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání)

Informace od předškolních dětí již od většiny máme. Prosíme proto též rodiče, kterých se týká možnost prezenčního vzdělávání ať nás také neprodleně informují. Informace potřebujeme do 8.4.2021 z důvodu zajištění provozu školky a jídelny.

Podmínky: – děti budou ve třídách do počtu 15

                  – povinné neinvazivní testování 2x antigenním testem týdně – v pondělí a ve čtvrtek nebo v další den, pokud dítě chybělo v den testování 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ:

Video návod a plakát k testování naleznete na:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat budeme vždy ve vchodě do ředitelny od 6-7.30hod + 20 min čekaní venku na výsledek testu. Dodržujte 2m rozestupy.

Pokud bude test pozitivní, obdrží potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře, který vypíše žádost k PCR testování. Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili a aby počítali s časovou rezervou v den testování. Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátory, roušky), nezapomeňte že i děti musí mít roušku než vejdou do své šatny. Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí.

Výjimka z testování: děti, které jsou ve lhůtě 90 dní po pozitivním PCR testování na COVID – 19. Je třeba tuto skutečnost doložit rozhodnutím z KHS nebo lékaře s datumem pozitivního testu + konec 90ti denní lhůty.