Historie – 30let MŠ

MŠ Pohádka_dříve
Provoz naší MŠ se zahájil již v dubnu 1985 z důvodu oprav budovy 1.MŠ (nyní MŠ Pod Horkou). Pod vedením paní ředitelky Holkové se prostory zvelebovaly nejen rukama zaměstnanců, ale i rodičů se SRPŠ a patronátním závodem na návrh MNV v Chlumci. Odpracovalo se přes 800 brigádních hodin a připravilo se pro děti pěkné, estetické, citově bohaté prostředí, přibližující se „velké rodině“.

V září 1985 začal 1. školní rok s 86 dětmi, které byly rozděleny do třech tříd dle věku a 21 nejmladších dětí chodilo do jesliček již od dvou let do vedlejší 1.MŠ. Změna nastala ve šk.r. 1986-1987, kdy naše MŠ otevřela 2 třídy a 1 jeslové oddělení. Takto to fungovalo až do 31.7.1991, kdy se Rada obecního zastupitelstva v Chlumci rozhodla zrušit oddělení jeslí pro malý počet zájemců, a proto se po částečné rekonstrukci rozšířila kapacita MŠ na 3 třídy. Ve školním r. 1992-1993 byly poprvé otevřeny 3 třídy podle věku dětí 3-6 let a takto to běží až dodnes. Od tohoto roku tu také zakořenil dětský pěvecký sbor „Koťata“ pod vedením paní E. Koupilové, který sklízí úspěchy po celé republice i mimo ni. Děkujeme touto cestou za kladnou reklamu naší MŠ.

Tímto 30.letým obdobím v naší MŠ našlo uplatnění mnoho zaměstnanců. Do roku 2012 řídila MŠ Libuše Holková, která odešla do zaslouženého důchodu a její práci převzala p. Eva Klausová (bývalá uč. na MŠ). V jeslích pracovalo 7 zdravotních sester. V kuchyni vařilo 14 kuchařek, vystřídaly se dvě vedoucí stravovny. O úklid a čisté prostředí se staralo 5 uklízeček a dvě z nich zastávaly funkci školnice. Na třídách s dětmi pracovalo 19 učitelek a na vstup do 1.tříd ZŠ připravilo za 30let kolek 800 předškoláčků.
mspohadka banner

Go to Top