Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání k vyzvednutí od – 15.4. 2019

Den otevřených dveří proběhne – 16.4. 2019 – úterý od 9 -11hod

Zápis do MŠ bude – 2.5. 2019 od 8-11 hod a od 12-14 hod

S sebou – Vyplněnou přihlášku, originál rodného listu dítěte a občanský průkaz .

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

  1. Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2019.

2. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto

ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku

Kritéria:

  1. Děti s povinnou školní docházkou
  2. Děti s trvalým pobytem ve městě – podle věku od nejstarších po nejmladší
  3. Děti s trvalým pobytem v jiných městech – podle věku od nejstarších po nejmladší

Dítě bude zapsáno ve spádové MŠ.

Děti se budou vzdělávat v MŠ zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

Při stejném věku dětí rozhoduje datum narození.