Ve čtvrtek nás navštíví paní Mgr. L. Vopičková – co to je školní zralost, připravenost

Paní H.Čápová Vám zodpoví otázky k přípravné třídě a její chod.

Poté máte máte možnost individuální konzultace s třídní učitelkou.

Účast prosím potvrďte učitelce. Prosíme bez přítomnosti dětí. Děkujeme