Termín:   3. 5. 2018

Místo pro podávání žádostí:             

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, 403 39 Chlumec   

Doba pro podání žádosti:

8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

Rodiče, spolu s vyplněným tiskopisem „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který obdrží v MŠ předem (k dispozici bude od 16. 4. 2018), předloží také originál rodného listu dítěte a občanský průkaz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

bude 16. 4. 2018 v dopoledních hodinách, na kterém budou rodiče provedeny po MŠ a budou jim poskytnuty informace.

Eva Klausová –  ředitelka MŠ