Attached file:

02-Kritéria-pro-přijímaní-dětí-do-MŠ-1.doc