Omezení provozu

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 29.6.2021 SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAČNE MALOVAT.                                                                                                         

          PROSÍME MAMINKY NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A RODIČE,

          KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY SI NECHALI SVÉ DĚTI DOMA.

                                                        DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka,
Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, přijala děti evidované pod
těmito registračními čísly:
1 Přijímá se od 1.9.2021
2 Přijímá se od 1.9.2021
3 Přijímá se od 1.9.2021
4 Přijímá se od 1.9.2021
5 Přijímá se od 1.9.2021
6 Přijímá se od 1.9.2021
7 Přijímá se od 1.9.2021
10 Přijímá se od 1.9.2021
11 Přijímá se od 1.9.2021
12 Přijímá se od 1.9.2021
13 Přijímá se od 1.9.2021
14 Přijímá se od 1.9.2021
15 Přijímá se od 1.9.2021
16 Přijímá se od 1.9.2021
17 Přijímá se od 1.9.2021
18 Přijímá se od 1.9.2021
19 Přijímá se od 1.9.2021
21 Přijímá se od 1.9.2021
22 Přijímá se od 1.9.2021
23 Přijímá se od 1.9.2021
24 Přijímá se od 1.9.2021
25 Přijímá se od 1.9.2021
26 Přijímá se od 1.9.2021
27 Přijímá se od 1.9.2021
29 Přijímá se od 1.9.2021
30 Přijímá se od 1.9.2021
31 Přijímá se od 1.9.2021
32 Přijímá se od 1.9.2021
Vyvěšeno dne: 7.6.2021
Eva Klausová
ředitelka školy

Přihláška do MŠ Pohádka na letní prázdniny

Rodiče dětí z MŠ Pod Horkou si mohou od 1. 6. 2021 v naší MŠ vyzvednout přihlášku na letní prázdniny . Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 15. 6. 2021.

Odkazy – aktivity pro děti

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

Schválený rozpočet 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

INFORMACE OHLEDNĚ OČR:

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář. Nově nevyplňuje ředitelka MŠ (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu.

https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce února za měsíc leden.

📍 Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

📍 Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Hygienická doporučení

 • Vážení rodiče,
  věnujte pozornost několika bodům týkajících se hygienických pravidel, která je nutno dodržovat v souvislosti s výskytem koronavirové infekce.

 • Dodržujte zvýšenou hygienu, poučujte opakovaně děti o významu mytí rukou, používání papírových kapesníků, větrání místností, správném stravování s dostatkem vitamínů, otužování, o významu sportu apod.

 • Do školy přijdou děti zdravé, neposílejte, prosím, do školy děti s příznaky infekčního onemocnění, buďme ohleduplní ke svému okolí, v kolektivu se nákaza šíří rychleji.

 • Neposílejte, prosím, do školy děti, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19.

 • Děti s podezřením na infekční onemocnění budou umístěné v izolaci (místnost tomu určená), škola Vás bude kontaktovat, abyste si neprodleně své dítě ve škole vyzvedli !
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, teploměry.
 • Roušky – si děti přinesou z domova, budou je mít označené v sáčku na své značce v šatně.
 •  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s Covid-19 budeme postupovat podle pokynů KHS a budeme dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.
 • Sledujte pravidelně webové stránky školy

Děkujeme

Go to Top