Den dětí – karneval, Pasování na školáky

V pondělí 1.6. oslavíme Mezinárodní den dětí.

Každá třída zvlášť se svými učitelkami.

Děti přijdou do třídy v kostýmu. Ze SRPŠ je zajištěné občerstvení a dárek pro děti.

Ve třídě včeliček proběhne pasování na školáky – dopoledne během karnevalu – bez rodičů – Šerpování, kniha s věnováním

FOTOGRAFIE Z AKCE BUDOU

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec-příspěvková organizace

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pohádka těmto uchazečům:

Uchazeč      Výsledek řízení
1.  Přijat/a
4.  Přijat/a
5.  Přijat/a
6.  Přijat/a
7.  Přijat/a
8.  Přijat/a
9.  Přijat/a
10.  Přijat/a
11.  Přijat/a
12.  Přijat/a
13.  Přijat/a
25.  Přijat/a

Přihláška na prázdniny pro děti z MŠ Pod Horkou

Přihlášky na prázdniny budou k dispozici od 8.6. – 12.6. 2020 v odkazu pod tímto příspěvkem. Přihlášku odevzdejte do 16.6.2020 v MŠ Pohádka

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání se za měsíc květen neplatí.

Otevíráme 25.5.2020 -PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

MŠ Pohádka a MŠ Pod Horkou budou opět v provozu od 25. 5. 2020.

Provozní doba obou MŠ bude od 6.30 do 16.00 a to z důvodu neslučování tříd.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. Vyplněné stačí odevzdat v den nástupu dítěte do MŠ. Bez čestného prohlášení nebude dítě přijato.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy ze školy a před školou se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

V prostorách mateřské školy

Při vstupu do MŠ je každý povinen použít dezinfekci, která bude umístěna v prostorách MŠ.

Rodiče dají po příchodu dítěte jeho roušku do sáčku, který si přinesou.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobytu venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Žádáme rodiče, pokud mají změnu telefonního čísla, aby to neprodleně nahlásili učitelkám!

Pochlubte se….

Jak se dětem daří….. Co malují, zda sportují, jak plní úkoly, jak si čtete, co postaví ze stavebnic,. .. nebo jak jste se připravovali na Velikonoce.. Nebo vám pomáhají na zahrádce? Stavějí z písku?

Za email s fotografiemi budeme rády.

Máte-li dotazy, obraťte se na nás.

Přejeme krásné slunečné dny a hodně zdraví. Vaše učitelky

OČR

6.4. od 9.30hod budete mít možnost si vyzvednout OČR. Pouze po předchozí telefonické domluvě: 737 456 666 !

Aktivity pro domácí práci

Ve fotkách ( rajče net) máte možnost si vybrat pracovní listy a aktivity pro domácí práci s dětmi ( nejen z internetu)

Rodiče dětí ze třídy včeliček si po telefonické domluvě vyzvednou pracovní sešit dětí a plán aktivit. Prosíme o zpětnou vazbu formou e-mailu jak se dětem daří- krátký text/ fotografie. Případné dotazy prosíme telefonicky nebo emailem. Děkujeme

Úplata školného a stravného

Vzhledem k současné situaci a uzavření MŠ do odvolání, se úplata za školné v měsíci dubnu hradit nebude. Pokud uzavření bude přetrvávat, další platby školného se budou řešit dle aktuální situace.

Stravné se bude hradit dle předpisu na aktuální měsíc tj. duben případně květen.Přeplatky za neprojedenou stravu budou odečteny v následujícím období.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Uzavření MŠ

Od středy 18.3. bude mateřská škola do odvolání uzavřena! Schváleno zřizovatelem.

OČR vystavíme po předchozí telefonické ( 737 456 666 ) nebo e- mailové ( ms.pohadka.@ mesto-chlumec.cz) domluvě .

Go to Top