Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Pohádka

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec-příspěvková organizace

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pohádka těmto uchazečům:

Uchazeč      Výsledek řízení
1.  Přijat/a
2.  Přijat/a
3.  Přijat/a
4.  Přijat/a
5.  Přijat/a
6.  Přijat/a
7.  Přijat/a
8.  Přijat/a
9.  Přijat/a
10.  Přijat/a
11.  Přijat/a
12.  Přijat/a
13.  Přijat/a
14.  Přijat/a
15.  Přijat/a
16.  Přijat/a
18.  Přijat/a
19.  Přijat/a
20.  Přijat/a
22.  Přijat/a
23.  Přijat/a
24.  Přijat/a
26.  Přijat/a
27.  Přijat/a
30.  Přijat/a
31.  Přijat/a
34.  Přijat/a
36.  Přijat/a
   
       

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si rodiče vyzvednou u ředitelky MŠ dne

4. 6. 2019.

Schválený rozpočet pro rok 2019 a schválený střednědobý rozpočet na roky 2020-2021

Schválený rozpočet 2019

Schválený -Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

Projekt :

„Učíme se hrou“

Go to Top