MŠ uzavřena

0d pondělí 1.3.2021 je MŠ z nařízení vlády na 3 týdny uzavřena.

Můžete čerpat OČR- škola🏫 nic nepotvrzuje.

viz příspěvek níže

Stanovení podmínek pro zápis dětí do Mateřské školy Pohádka

Stanovení podmínek pro zápis dětí do Mateřské školy Pohádka

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vydělávání.

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, 403 39 Chlumec

Termín: 10. 5. 2021

Od uvedeného data běží 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí.

Doba pro podání žádosti:

8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

Rodiče, spolu s vyplněným tiskopisem „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který obdrží v MŠ předem (k dispozici bude od 26. 4. 2021), předloží také originál rodného listu dítěte a občanský průkaz.

Veškeré informace o zápisu budou na webových stránkách MŠ, nástěnce a na telefonním čísle 472 714 388.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude 22. 4. 2020 v dopoledních hodinách, na kterém budou rodiče provedeny po MŠ a budou jim poskytnuty informace.

Pouze za příznivé situace spojené s Covid – 19.

Schválený rozpočet 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

INFORMACE OHLEDNĚ OČR:

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář. Nově nevyplňuje ředitelka MŠ (tak jak tomu bylo na jaře), ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu.

https://www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce února za měsíc leden.

📍 Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

📍 Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Hygienická doporučení

 • Vážení rodiče,
  věnujte pozornost několika bodům týkajících se hygienických pravidel, která je nutno dodržovat v souvislosti s výskytem koronavirové infekce.

 • Dodržujte zvýšenou hygienu, poučujte opakovaně děti o významu mytí rukou, používání papírových kapesníků, větrání místností, správném stravování s dostatkem vitamínů, otužování, o významu sportu apod.

 • Do školy přijdou děti zdravé, neposílejte, prosím, do školy děti s příznaky infekčního onemocnění, buďme ohleduplní ke svému okolí, v kolektivu se nákaza šíří rychleji.

 • Neposílejte, prosím, do školy děti, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19.

 • Děti s podezřením na infekční onemocnění budou umístěné v izolaci (místnost tomu určená), škola Vás bude kontaktovat, abyste si neprodleně své dítě ve škole vyzvedli !
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, teploměry.
 • Roušky – si děti přinesou z domova, budou je mít označené v sáčku na své značce v šatně.
 •  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s Covid-19 budeme postupovat podle pokynů KHS a budeme dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.
 • Sledujte pravidelně webové stránky školy

Děkujeme

Go to Top